Relining - ett smartare val

Relining är en metod som används för renovering av gamla avloppsrör. Till skillnad från traditionella stambyten där rören byts ut mot nya så skapar vi helt enkelt nya rör i de gamla.

Några av våra kunder

VAD ÄR RELINING?

Renovering
av äldre rör

Med traditionella stambyten skapas ofta en del olägenheter för de boende i fastigheten, ofta behöver till och med familjen flytta ut. Med relining skapar vi nya rör i de gamla. Rören rensas och infodras med en så kallad “strumpa” vilket bildar ett självbärande avloppsrör inuti det gamla röret.

Relining med strumpa går utmärkt att genomföra i gamla rör oavsett befintligt material. Så som gjutjärn, plast, betong eller keramik.

Relining

Snabb
installation

Jämfört med traditionellt stambyte går en avloppsrenovering med relining mycket snabbare att genomföra. Tveka inte på att kontakta oss för ett fritt platsbesök och en tidsuppskattning.

Lägre
kostnad

Renovering av avloppsrör med relining sker till en betydligt lägre kostnad än traditionellt stambyte. Delvis på grund av att det går fortare, men en stor vinst är också att det inte behövs rivas och återställas i samma omfattning.

Bo kvar
hemma

Vi på Västkustens Relining har lång erfarenhet av att genomföra entreprenader med kvarboende. Tveka inte på att ta en diskussion med oss om vilka alternativ som finns.
Rot-avdrag

ROT-AVDRAG

Glöm inte
ROT-avdrag!

När du genomför en relining i din villa har du möjlighet att få Rot-avdrag. Rot-avdraget är en skattereduktion på upp till 30% av arbetskostnaden. upp till 50 000kr. ROT-avdraget gäller per person och år.